Cenník

Ceny za výkon emisných kontrol motorových vozidiel

1. EK – B vozidlá všetkých kategorií so zážihovým motorom 15,50 EUR
2. EK – B + plyn vozidlá so zážihovým motorom s alternatívnym pohonom benzín – plyn 22,00 EUR
3. EK – D1 vozidlá kategórií M1,N1 so vznetovým motorom, pal. nafta 27,50 EUR
4. EK – D2 vozidlá kat. M2, M3, N2, N3, T 28,50 EUR
5. EK – B / R – KAT vozidlá so zážihovým motorom a zdokonaleným emisným systémom 27,50 EUR
6. EK – B / R – KAT + plyn. alternatívny pohon benzín – plyn 32,50 EUR
7. Zľavnená EK – B *** podľa bodu 1. 9,00 EUR
8. Zľavnená EK – B + plyn *** podľa bodu 2. 12,50 EUR
9. Zľavnená EK – D1 *** podľa bodu 3. 19,00 EUR
10. Zľavnená EK – D2 *** podľa bodu 4. 19,00 EUR
11. Zľavnená EK – B / R – KAT *** podľa bodu 5. 19,00 EUR
12. EK – administratívna 8,00 EUR
13. EK – administratívna zľavnená **** 6,50 EUR
14. Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky EK 3,50 EUR
15. Pridelenie a vystavenie nového osvedčenia EK 2,50 EUR
*** do 30 dní po vykonaní EK s nevyhovujúcim výsledkom na pracovisku PEK č. 0772
**** ak sa vykonáva po EK na pracovisku PEK č.0772

Ceny za výkon technických kontrol motorových vozidiel

1. TK pravidelná M1, N1, (B, D, B/R-KAT) 25,50 EUR
2. TK pravidelná O1 15,50 EUR
3. TK pravidelná O2 20,50 EUR
4. TK pravidelná L1e, L2e 14,50 EUR
5. TK pravidelná L3, L4e, L5e, L6e, L7e 17,50 EUR
6. TK pravidelná M1, N1 s altern. pohonom LPG, CNG. * 34,00 EUR
Technické kontroly opakované, zvláštne a v čiastkovom rozsahu
1. TK opakovaná, zvláštna a v čiastkovom rozsahu M1, N1 8,00 EUR
2. TK opakovaná, zvláštna a v čiastkovom rozsahu O, L 6,50 EUR

 

Technické kontroly administratívne
1. TK administratívna – všetky kategórie vozidiel 8,00 EUR
2. TK administratívna zľavnená ** 6,50 EUR
3. Príplatok za TK vozidla z dovozu pred pridelením EČ *** 16,50 EUR
Súvisiace služby
1. Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky 3,50 EUR
2. Pridelenie a vystavenie nového osvedčenia 2,50 EUR
3. Vystavenie a potvrdenie zhodnosti fotokópie protokolu TK alebo EK 6,00 EUR
4. Test tlmičov perovania 9,00 EUR
5. Premeranie účinnosti brzdového systému na VSB 9,00 EUR
6. Zistenie vôle prednej nápravy a čapov riadenia play-detektorom 6,00 EUR
7. Nastavenie predných svetlometov vozidla 5,00 EUR
** ak sa vykoná po TK na pracovisku STK č. 4041
*** za doplenenie technických údajov vozidla pred pridelením EČ

Ceny v EUR platné od 7.5.2019
Cenník na stiahnutie TU

 

Kontakty

Mobil: 0903 537 576
E-mail: jakubik.stk@gmail.com

Kde nás nájdete
Príjem vozidiel

Vozidlá, ktoré nie su objednané vybavujeme do poradia podľa kapacity linky. Objednané vozidlá majú prednosť. Ďalšie informácie o stave linky Vám radi posyktneme na telefónnom čísle: 0903 537 576

Pondelok: 7:00 - 16:30
Utorok: 7:00 - 14:30
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: 7:00 - 14:30
Piatok: 7:00 - 16:30
Spoločnosť PRVÁ NOVOZÁMOCKÁ STK s.r.o. sa zaoberá prevádzkovním stanice technickej kontorly (STK) a vykonávaním technických a emisných kontrol osobných motorových vozidiel a motocyklov už od roku 1999.

● Za 14 rokov úspešného pôsobenia máme viac ako 350 000 spokojných zákazníkov.

● Po celú dobu nášho pôsobenia neustále investujeme do nových, moderných technológií.

● Bezproblémový priebeh kontrol zabezpečuje 15 vysoko kvalifikovaných pracovníkov.

PRVÁ NOVOZÁMOCKÁ STK sa snaží prispôsobovať svoje služby Vašim potrebám a neustále ich zlepšovať. Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti technických kontrol pre vozidlá do 3,5t (kat. M1 a N1) a emisných kontrol pre všetky kategórie motorových vozidiel, nákladné motorové vozidlá, autobusy a traktory (kat. M, N, T).