Dôležité informácie

Dôležité informácie

Doklady

Doklady potrebné k technickej a emisnej kotrole Vášho vozidla:

 • technický preukaz vášho vozidla alebo jeho overená kópia
 • osvedčenie o evidencii vozidla
 • doklad o emisnej kontrole, ak jej vozidlo podlieha
 • protokol o kontrole plynového zariadenia (ak je vozidlo vybavené na pohon LPG alebo CNG)
 • osvedčenie o KTS (ak už bolo vydané)
 • pri opakovanej kontrole aj protokol z predchádzajúcej kontroly technického stavu vozidla

 

Lehoty technických kontrol

Lehoty technických kontrol určuje Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Kategórie Lehoty
L1, L2 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 4-ročných lehotách Malé motocykle prvýkrát podliehajú TK počnúc 1. júlom 2007.
L3, L4, L5, M1, N1, O1, O2 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách
M2, M3, N2, N3,O3, O4 vozidlo používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, vozidlo taxislužby, požičovne automobilov a autoškoly – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v ročných lehotách.
T, OT1, OT2, OT3, OT4 2 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách. Traktory a prípojné vozidlá za traktory prvýkrát podliehajú TK počnúc 1. januárom 2008.

 

Lehoty emisných kontrol

Lehoty emisných kontrol určuje Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Kategórie Lehoty
M1, N1 bez katalizátora So zážihovým (benzínovým) motorom 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách.
M1, N1 s katalizátorom So zážihovým (benzínovým) motorom 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
M1, N1 So vznetovým (naftovým) motorom 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
M2, M3, N2 a N3 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách.
T 2 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách. Traktory prvýkrát podliehajú EK počnúc 1. januárom 2008.

 

Kategórie

L Motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
N Vozidlá určené na prepravu nákladov
O Prípojné vozidlá
T Kolesové traktory
C Pásové traktory
R Prípojné vozidlá traktorov
S Traktormi ťahané vymeniteľné stroje
P Pracovné stroje
L Motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
V Ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií

Pozrite si kategórie vozidiel v prehľadom náhrese kliknutím sem.

Prehľad platnej legislatívy

 1. Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 1. Vyhláška MDPT SR č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor
 1. Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 1. Vyhláška MDPT SR č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla v znení neskorších predpisov
 1. Aktuálne znenia metodických pokynov pre oblasť STK a technických kontrol
 1. Aktuálne znenia metodických pokynov pre oblasť PEK a emisných kontrol
 1. Metodické pokyny pre technické a emisné kontroly zverejňuje MDPT SR vo svojom rezortnom informačnom vestníku
 1. Nariadenia vlády SR ohľadom konštrukcie vozidiel
Kontakty

Mobil: 0903 537 576
E-mail: jakubik.stk@gmail.com

Kde nás nájdete
Príjem vozidiel

Vozidlá, ktoré nie su objednané vybavujeme do poradia podľa kapacity linky. Objednané vozidlá majú prednosť. Ďalšie informácie o stave linky Vám radi posyktneme na telefónnom čísle: 0903 537 576

Pondelok: 7:00 - 16:30
Utorok: 7:00 - 14:30
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: 7:00 - 14:30
Piatok: 7:00 - 16:30
Spoločnosť PRVÁ NOVOZÁMOCKÁ STK s.r.o. sa zaoberá prevádzkovním stanice technickej kontorly (STK) a vykonávaním technických a emisných kontrol osobných motorových vozidiel a motocyklov už od roku 1999.

● Za 14 rokov úspešného pôsobenia máme viac ako 350 000 spokojných zákazníkov.

● Po celú dobu nášho pôsobenia neustále investujeme do nových, moderných technológií.

● Bezproblémový priebeh kontrol zabezpečuje 15 vysoko kvalifikovaných pracovníkov.

PRVÁ NOVOZÁMOCKÁ STK sa snaží prispôsobovať svoje služby Vašim potrebám a neustále ich zlepšovať. Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti technických kontrol pre vozidlá do 3,5t (kat. M1 a N1) a emisných kontrol pre všetky kategórie motorových vozidiel, nákladné motorové vozidlá, autobusy a traktory (kat. M, N, T).